Ellips Pool logotyp

Följ oss!

Search
Close this search box.

Poolvatten

Om poolvattnet är missfärgat kan det finnas olika orsaker till det. Läs hur du går till väga.

Åtgärda grönt poolvatten.

Chockklorera efter att du har kontrollerat pH-värdet. Orsaken till grönt poolvatten är alger som har börjat växa till. Poolväggarna brukar även bli hala i samband med grönt poolvatten.

Åtgärda brunfärgat poolvatten.

Använd flockningsmedel. Om du fyller poolen med vatten från exempelvis en sjö, en älv eller från havet kommer det medföra mycket partiklar. Reningsverket renar dessa partiklar efter en tid. Om du vill påskynda reningsprocessen kan du använda flockningsmedel. Vissa partiklar kan behöva fällas ut på grund av att filtret inte klarar av riktigt små partiklar.

Åtgärda blågrönt poolvatten.

Använd flockningsmedel. Oftast orsakat av kopparsalter som uppkommer genom korrosion i gamla rörledningar och, i sällsynta fall, från vattenkällan. Detta kan även upptäckas genom att blonda personers hår blir missfärgat.

Åtgärda mjölkfärgat poolvatten.

Justera Ph-värdet och rengör filtret. Kombination av högt pH-värde och hög alkalinitet i kalkrikt vatten kan också göra vattnet mjölkigt. Är kalkhalten hög måste alkaliniteten och pH-värdet justeras ned.

relaterade produkter

Inget är viktigare än rent vatten. Välj rätt kemikalier och tillbehör som håller badvattnet kristallklart och anläggningen fräsch.

Tillbehör för bad och bassäng

Poolshop.se – öppnar inom kort