Overflow Underflow

En helt unik overflow-lösning, där vattnet rinner ut under golvet och på så sätt ger känslan av
att vattnet bara försvinner. Ögat uppfattar inget avslut på vattnet vilket är mycket estetiskt tilltalande för betraktaren.