Ellips Pool logotyp

Följ oss!

Sök
Stäng denna sökruta.

Rengöring och backspolning av filtersand

För att ditt sandfilter till din pool ska fungera optimalt är det viktigt att rengöra filtersanden regelbundet. Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande: Stanna pumpen. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen. Sätt på locket. Öppna […]

BACKSPOLNING

Manometertrycket minskar inte efter backspolning eller trycket svajar upp och ned. Vad ska jag göra? Vilken typ av backspolningkoppling och slang är monterad? Slangen måste vara av grov dimension, inte av typen trädgårdsslang! Annars kommer aldrig sandfiltret att bli rent. Då spelar det ingen roll hur man än gör med kemikalierna. Ifall det är rätt […]