Ellips Pool logotyp

Följ oss!

Poolvärmepump

Jag hittar inte kopplingarna till värmepumpen när jag ska installera den. Hjälp!

De ligger i maskinen bakom plåten som du måste skruva lös. Det är den stora plåten på vänster sida av maskinen i förhållande till sidan med slanganslutningarna och displayen.

Min värmepump startar men slår av efter ett tag. Varför?

Kontrollera ifall det står någon felkod på värmepumpens display, se instruktionsmanualen för pumpen.

Kontrollera vattennivån i poolen. Vattennivån ska ligga minst på halva nivån på din ytvattenrenare eller högre. Om vattennivån är för låg kommer det in luft i systemet och flödesvakten som kontrollerar flödet slår ifrån när luftfickor passerar. Kontrollera annars ifall du har läckage i bypass-slingan alternativt inlopp eller utlopp på cirkulationspumpen.

Min värmepump har dålig verkningsgrad. Varför?

En värmepump ska ha en viss vattenmängd som cirkulerar runt i systemet för att få en optimal verkningsgrad. I de flesta fall då man tycker att värmepumpen inte ger tillräcklig effekt har man för hög cirkulationshastighet på vattnet genom värmepumpen, vilket medför att pumpen inte hinner värma vattnet. För att avhjälpa detta kan du strypa utgående vattenkran på pumpen med din bypass-slinga och samtidigt öppna bypasskranen lika mycket som du har stängt utloppet. Tänk på att flödet genom hela bypass-slingan ska vara lika, vattnet ska bara ta en annan väg! Kontrollera även manometern ifall det är dags att backspola systemet. Om alla värden på värmepumpen och även övriga värde verkar vara korrekta kan det vara så att er grundvattennivå är så hög att den når upp till poolens botten, eller högre.

Har placeringen av värmepumpen någon betydelse?

Du bör placera värmepumpen så varmt som möjligt (till exempel i söderläge). Bygg inte in  pumpen eller placera den så att luftcirkulationen blir för liten.

relaterade produkter

Inget är viktigare än rent vatten. Välj rätt kemikalier och tillbehör som håller badvattnet kristallklart och anläggningen fräsch.

Tillbehör för bad och bassäng

Poolshop.se – öppnar inom kort