Ellips Pool logotyp

Följ oss!

Säsongsöppning

Äntligen dags för poolöppning. Börja här.

Återmontera pooldetaljer som tagits bort över vintern. Stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.

Införskaffa testutrustning och kemikalier.

Se till att ha ett testset och fungerande mätinstrument tillgängliga innan uppstarten. Ha nödvändiga kemikalier hemma.

Säsongsöppning steg för steg.

  • Återmontera pooldetaljer som tagits bort inför vintern. Stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets silkorg från skräp.
  • Fyll poolen till vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.
  • Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. OBS! Pumpen får under inga omständigheter startas utan vatten. Om det görs riskerar axeltätningen att skadas.
  • Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
  • Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ned handtaget, det underlättar vridning.
  • Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (som tar cirka 1-3 minuter) och vattnet passerat siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola cirka 1-2 minuter eller till vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare ska vara frånslagen. Stanna pumpen.
  • Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola cirka 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter, vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen. OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilens ändras.
  • Mät och justera pH-värdet till 7,2–7,6. Klorera med chockklor via bräddavlopp till klorvärde 2 ppm (mg/liter). Vid upprepad klordosering, vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret ska hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar och bottensug poolbotten.
  • Bada och njut.

relaterade produkter

Inget är viktigare än rent vatten. Välj rätt kemikalier och tillbehör som håller badvattnet kristallklart och anläggningen fräsch.

Tillbehör för bad och bassäng

Poolshop.se – öppnar inom kort